Ouders

  • ouderinfo_knoppen.png
  • ouderinfo_knoppen2.png
  • ouderinfo_knoppen3.png
  • ouderinfo_knoppen4.png

Het onderwijs op de Koningslinde is erop gericht dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Natuurlijk is het belangrijk dat kinderen veel kennis opdoen en is het van groot belang dat kinderen uitstekend leren lezen, rekenen en spellen. We willen de kinderen voorbereiden op de toekomst door vaardigheden te ontwikkelen als: samenwerken, kritisch denken, creativiteit, plannen, samenwerken, presenteren, ondernemerschap en probleemoplossend denken. Deze vaardigheden noemen we de 21th century skills.

 

Daarnaast is mediawijsheid een belangrijk onderdeel binnen ons lesprogramma. We leren de kinderen om te gaan met de verschillende media die tegenwoordig tot onze beschikking staan. Gezondheid, natuur en beweging zijn natuurlijk niet weg te denken als je denkt aan de toekomst. We leren de kinderen goed voor zichzelf en voor de natuur te zorgen.

 

IPC International Primary Curriculum

Voor de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, kunstbeschouwing en lichamelijke opvoeding hebben we gekozen voor het werken met het IPC. In het IPC worden de vakken geïntegreerd aangeboden in thema’s. Voor alle vakken zijn er duidelijke en uitdagende doelen, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. Het lesmateriaal bestaat uit thema’s. Voor elke bouw zijn thema’s ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Ieder thema heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort. In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Kinderen leren samenwerken met anderen, presenteren en omgaan met ICT en media. Door middel van een portfolio ( een digitale map ) wordt per kind bijgehouden hoe de verschillende talenten en vaardigheden zich ontwikkelen. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.ipc-nederland.nl

Schrijf je nu in